logo
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Đào Tạo Quốc Tế
 
 • Tin tức
 • Kết quả đạt được
 • Kết quả Jeul
 • icoPD.png

Kết quả Jeul

Tài liệu chung

 • Flyer dự án JEUL (English)
 • Bản tin dự án JEUL (tháng 04/2018)
 • Bản tin dự án JEUL (tháng 11/2018)
 • Bản tin dự án JEUL (tháng 05/2019)
 • Phản hồi từ sinh viên đại học Nam Kinh về kỳ thực tập

Kết quả kỳ vọng từ dự án


WP1.1 Hội thảo về Liên kết giữa Doanh nghiệp – trường đại học:

WP1.2 Cán bộ cấp cao từ Trung Quốc và Việt Nam sang thăm và làm việc với đối tác EU

 • Chương trình nghị sự chuyến công tác của cán bộ cấp cao sang thăm và làm việc tại Đại học Kent
 • Chương trình nghị sự chuyến công tác của cán bộ cấp cao sang thăm và làm việc tại Đại học Siena
 • Chương trình nghị sự chuyến công tác của cán bộ cấp cao sang thăm và làm việc tại Đại học Skoda Auto
 • Đại học Skoda Auto trình bày trong chuyến công tác của cán bộ cấp cao

WP1.4 Ký kết Biên bản Thỏa thuận giữa doanh nghiệp và trường đại học

 • Danh sách các Biên bản Thỏa thuận đã ký kết

WP1.5 Hội thảo về cán bộ hỗ trợ kỳ thực tập:

 • Chương trình nghị sự
 • Đại học Kent tình bày
 • Đại học Siena trình bày
 • Đại học Siena trình bày lần 2
 • Đại học Skoda Auto trình bày
 • Đại học Vilnius trình bày
 • Đại học UEH trình bày
 • Đại học BUH trình bày
 • Đại học Nam Kinh trình bày

WP1.6 Nền tảng trực tuyến tìm kiếm và kết nối năng lực và kỹ năng của sinh viên với doanh nghiệp phù hợp

 • Triển khai phiên bản Beta của nền tảng trực tuyến

WP1.7 Khảo sát doanh nghiệp tại Trung Quốc và Việt Nam:

 • Báo cáo khảo sát doanh nghiệp ở Việt Nam
 • Báo cáo khảo sát doanh nghiệp ở Trung Quốc

WP2.1 Hội thảo về vai trò của case studies trong giảng dạy và học tập hiệu quả:

WP3.2 Khảo sát doanh nghiệp – phản hồi từ sinh viên

 • Báo cáo khảo sát sinh viên UEH
 • Phản hồi từ sinh viên Đại học Nam Kinh về kỳ thực tập

WP3.3 Hội thảo về phát triển chương trình học

 • Chương trình nghị sự
 • BUH trình bày
 • UEH trình bày
 • NUAA trình bày
 • Trình bày về các dự án nhóm của sinh viên thành các khóa đào tạo
 • Trình bày về hợp tác gắn liền với thực tiễn
 • Trình bày về liên kết giữa nghiên cứu với thực tập và làm việc chính thức
 • Trình bày về giáo dục thực tiễn
 • Trình bày về phát triển tinh thần khởi nghiệp lần 1
 • Trình bày về phát triển tinh thần khởi nghiệp lần 2
 • Nhận xét về khảo sát doanh nghiệp JEUL

WP4.1-4.2 Hội thảo về Lộ trình doanh nghiệp và hình thức chuyển giao VLE

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

39 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4660 Website: saigonisb.buh.edu.vn

Chương trình đại học:

Hotline: 0865 118 128 Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn

Chương trình sau đại học:

Hotline: 0967 189 199 Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

Các tin khác:

top.png
Youtube
0967.189.199
dang-ky-ho-so-du-tuyen.png